TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese


รูปภาพ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวัชพืชในแหล่งน้ำและคลอง
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ   นางสาวสาคร เลิศชุติมากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ คณะผู้บริหาร สจ.ออยทิพย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ แผนงานเพิ่มเติม สำรวจเพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ
อังคาร, 24 ตุลาคม 2023
  นางสาวสาคร เลิศชุติมากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ภาพกิจกรรมสำรวจการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ
พฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2023
วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ   นางสาวสาคร เลิศชุติมากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ได้มอบหมายงานให้คณะผู้บริหารตำบลหนองกบ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการแก้ไขปัญหาว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2022
โครงการแก้ไขปัญหาว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2021
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 อบต.หนองกบ โดยนางอังคณา บุญพามี หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ และรก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...


   

   
QR Code
อบต.หนองกบ

 
ขออนุญาติประกอบกิจการโรงงาน เมล็ดพลาสติก ณ เลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัทมังกรฟ้า

ขออนุญาติประกอบกิจการโรงงาน เมล็ดพลาสติก ณ เลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัทมังกรฟ้า 

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ประจำปี ๒๕๖๖

ผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวา

การรับฟังความเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ (บริษัท มังกรฟ้า)

การรับฟังความเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงานของบริษัท มังกรฟ้า อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ประกอบกิจกการผลิตเม็ดพลาสติก ณ เลขที่ ๑๓๔ หมุ่ที่ ๗ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 13

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เลขที่ 108 หมู่ 3  ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032287335 

E-mail : saraban@nong-kob.go.th

นายกอบต : 092-9145466
สำนักปลัด : 0-3228-7335

กองคลัง : 0-3228-7335
 
กองช่าง : 0-3228-7335
กองการศึกษา : 0-3228-7335
กองสวัสดิการสังคม : 0-3228-7335
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.