TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองกบ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ ๑/๑๕๖๗ สำนักงานปลัด 66
2 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่3/2566 สำนักงานปลัด 79
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำนักงานปลัด 84
4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ประจำปี ๒๕๖๖ สำนักงานปลัด 97
5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ การพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัด 444
6 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำนักงานปลัด 116
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ พร้อมสำเนาประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ สำนักงานปลัด 114
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำนักงานปลัด 163
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขครั้งที่ 2 สำนักงานปลัด 174
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 เพิ่มเติม(ฉบับที่1) สำนักงานปลัด 128

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เลขที่ 108 หมู่ 3  ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 032287335 

E-mail : saraban@nong-kob.go.th

นายกอบต : 092-9145466
สำนักปลัด : 0-3228-7335

กองคลัง : 0-3228-7335
 
กองช่าง : 0-3228-7335
กองการศึกษา : 0-3228-7335
กองสวัสดิการสังคม : 0-3228-7335
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

ปิดหน้าต่างนี้ [X]