TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2567

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จะดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2567 ในระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายนนี้
โดยจะจัดให้มีการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 
 ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว พร้อมนำบัตรประชาชนลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ที่
1. แสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนผ่าน Google Form
2. ลงทะเบียนข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
3. งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
 
**หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า             
                     เฉพาะผู้ที่มาขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบเท่านั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เลขที่ 108 หมู่ 3  ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 032287335 

E-mail : saraban@nong-kob.go.th

นายกอบต : 092-9145466
สำนักปลัด : 0-3228-7335

กองคลัง : 0-3228-7335
 
กองช่าง : 0-3228-7335
กองการศึกษา : 0-3228-7335
กองสวัสดิการสังคม : 0-3228-7335
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

ปิดหน้าต่างนี้ [X]