TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางสังคม อบต.หนองกบ

การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง ได้แก่
             โรงเรียนวัดหนองกบ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
             โรงเรียนวัดบึงกระจับ (โรงเรียนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
             โรงเรียนวัดหนองปลาดุก (โรงเรียนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
             โรงเรียนวังตาลวิทยา (โรงเรียนเอกชน)

       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  5  แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด  จำนวน  3  แห่ง ได้แก่

       วัดหนองกบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
       วัดบึงกระจับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
       วัดหนองปลาดุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

       โบสถ์คริสต์  1  แห่ง

 

สาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หมู่บ้าน 1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองกบ
       ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาดุก
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ที่พักสายตรวจประจำตำบล 1 แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านบึงกระจับ

 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เลขที่ 108 หมู่ 3  ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 032287335 

E-mail : saraban@nong-kob.go.th

นายกอบต : 092-9145466
สำนักปลัด : 0-3228-7335

กองคลัง : 0-3228-7335
 
กองช่าง : 0-3228-7335
กองการศึกษา : 0-3228-7335
กองสวัสดิการสังคม : 0-3228-7335
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

ปิดหน้าต่างนี้ [X]