TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

มาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใสป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนบริหารความเสี่ยง 2564 สำนักงานปลัด 22
2 การวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ สำนักงานปลัด 34
3 มาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัด 29
4 คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานปลัด 20
5 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ สำนักงานปลัด 15
6 คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ สำนักงานปลัด 24
7 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัด 109
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เลขที่ 108 หมู่ 3  ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032287335 

E-mail : saraban@nong-kob.go.th

นายกอบต : 092-9145466
สำนักปลัด : 0-3228-7335

กองคลัง : 0-3228-7335
 
กองช่าง : 0-3228-7335
กองการศึกษา : 0-3228-7335
กองสวัสดิการสังคม : 0-3228-7335
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.